Centrum Rehabilitacji & SPA w Wilkasach

FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

 

1. Jakie warunki powinienem spełniać żebym mógł ubiegać się o dofinansowanie na Turnus Rehabilitacyjny?


Osoba ubiegająca się o dofinansowanie może się o nie starać pod warunkiem, że:
- została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
- w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków funduszu;
- weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
- wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatora turnusu;
- będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
- złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;
- w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.


2. Co powinien zawierać wniosek o przyznanie dofinansowania?

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny (wypełniany przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę),
- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- udokumentowane dochody (np. odcinek renty, decyzja z MOPS, oświadczenie o zarobkach z zakładu pracy).

Wymagane dokumenty - pobierz!

 

3. Chcę jechać na turnus rehabilitacyjny. Jaki jest tryb składania i rozpatrywania wniosków?


Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek o dofinansowanie w Centrum Pomocy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez Centrum Pomocy w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Centrum pomocy w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje Centrum Pomocy informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła.

Centrum Pomocy po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w terminie 7 dni sprawdza w rejestrach ośrodków i organizatorów czy wybrany ośrodek posiada odpowiedni wpis do rejestru ośrodków i organizatorów.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, w terminie 7 dni Centrum Pomocy informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.

4. Mam syna o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku 16 lat.  Czy mogę być opiekunem dla mojego syna?


Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna.

Opiekunem może być osoba:

-która nie będzie pełnić funkcji członka kadry na tym turnusie;

-nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,

-która ma ukończone 18 lat;

-która ma ukończone 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 

5. Czy jeśli w danym roku uzyskałam dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny czy ponownie  mogę się starać o dofinansowanie w następnym roku?


Uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym. Osoba niepełnosprawna może starać się o wyjazd nie częściej niż raz na rok.


6. Jakie są wskazania i przeciwwskazania do korzystania z zabiegów w kriokomorze?


  • choroby układu ruchu
  • schorzenia neurologiczne
  • urazy stawów i tkanek miękkich
  • stwardnienie rozsiane
  • wzmożone napięcie mięśni
  • stan po zawale, zaburzenia rytmu serca, przebyte zatory
  • choroba nowotworowa
  • uszkodzenia skóry
  • nadciśnienie tętnicze
  • schorzenia naczyń krwionośnych

 

7. Jakie korzyści zdrowotne przynoszą zabiegi w kriokomorze?

 

Po serii zabiegów obserwuje się zmniejszenie dolegliwości bólowych. Uzyskuje się działanie przeciwzapalne i zmniejszające obrzęki. Następuje wzmocnienie układu odpornościowego ponadto poprawia się krążenie i usuwanie toksyn z organizmu. Usuwane jest zmęczenie, bóle głowy, bezsenność, podnosi witalność. Zabiegi w kriokomorze odmładzają, ujędrnią skórę, likwidują celulitus. Dla osób zdrowych, ale zmęczonych i przepracowanych zabiegi w kriokomorze stanowią doskonałą formą odnowy biologicznej.

 

8. Jaka ilość zabiegów w kriokomorze przynosi efekty?

 

W celach zdrowotnych zabiegi w kriokomorze należy powtórzyć min. 5 razy w tygodniu. W przypadku schorzeń zalecane jest 10 - krotne powtórzenie zabiegu na przestrzeni 14 dni.


9. Jak należy  ubrać się do kriokomory?

 

Osoby korzystające z kriokomory muszą posiadać strój wykonany z naturalnych włókien bawełnianych lub wełnianych w postaci: spodenek, koszulki typu topik (w celu okrycia piersi - dotyczy kobiet), opaski na głowę i uszy, rękawiczek, długich skarpet, maseczki chirurgicznej, specjalistyczne obuwie typu drewniaki udostępnia nieodpłatnie Centrum.

Kompletny strój odzieży męskiej i damskiej do nabycia w recepcji Centrum Rehabilitacji & SPA.

Nie wolno mieć na sobie biżuterii ani żadnych metalowych elementów.

 

10. Jak wygląda wejście do kriokomory?

 

Przed wejściem do kriokomory mieżone jest ciśnienie tętnicze krwi. W czasie pobytu w kriokomorze poruszamy się w miejscu, nie dotykamy ścian, oddychamy płytko i powoli. Czas trwania zabiegu oraz temperatura ustalane są indywidualnie w zależności od wskazań. Po wyjściu z kriokomory zalecane są ćwiczenia w celu rozgrzania organizmu.

 

11. Na jakich zasadach prowadzone są ćwiczenia wzmacjniające kręgosłup?

 

Ćwiczenia tzw. gorsetu mięśniowego prowadzone są przez terapeutę dwa razy w tygodniu. Podczas ćwiczeń wykorzystuje się elestyczne taśmy, piłki rehabilitacyjne, ciężarki. Ćwiczenia mają na celu poprawę ogólnej sprawności i wzmocnienie mięśni posturalnych. Trwają 50 minut.

 

12. Jak korzystać z zakupionych Pakietów SPA?

 

Każdy Pakiet SPA składa się z kilku zabiegów. Podczas pobytu w Centrum Rehabilitacji & SPA realizujemy po jednym zabiegu z danej grupy.

W przypadku rezygnacji z danego zabiegu usługa ta przepada. Nie można rozdzielać zabiegów, ani wykorzystać ich w innym terminie.

Po wybraniu Pakietu SPA należy dokonać dogodnej dla siebie rezerwacji terminu. Pakiet należy zrealizować w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu.

 

13. Jakie korzyści płyną z masażu wibracyjnego połączonego z działaniem pola magnetycznego?

 

Terapia z Magno Activo powoduje wzrost ogólnej poprawy samopoczucia, pobudza przemianę materii a także poprawia przyswajanie tlenu przez krew. Dodatkowo uśmierza ból, jest przydatnym narzędziem wspomagającym wszelkie terapie związane z: zakłóceniami krążenia, ranami, pęknięciami kości, degenerującymi zjawiskami zuzycia (reumatyzm, osteoporoza, artroza, dehydratacja krążków miedzykręgowych).


14. Co to jest Kinesiotaping?


Jest to metoda terapeutyczna polegającą na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze, doskonale sprawdza się jako uzupełnienie innych metod terapeutycznych w wielu jednostkach chorobowych. Ma bezpośrednie oddziaływanie na skórę, układ limfatyczny, mięśnie oraz stawy.


15. Jakie są podstawowe funkcje kinesiotapingu?


- redukcja bólu,

- rozluźnienie napiętych mięśni,

- poprawa funkcji grup mięśniowych nadmiernie rozciągniętych,

- zwiększenie zakresu ruchu


16. Kto może uczestniczyć w letnich zajęciach sportowych?


W zajęciach mogą uczestniczyć Goście Hotelowi oraz osoby spoza ośrodka. Zajęcia są bezpłatne organizowane na terenie ośrodka w zależności od warunków pogodowych na boisku "Orlik" lub sali konferencyjnej. Zajęcia odbywają się według harmonogramu - pobierz!


 


 


 


 


 


Zaufali nam


Informacje kontaktowe

Centrum Rehabilitacji & SPA AZS Wilkasy
ul. Niegocińska 5, Wilkasy
11-500 Giżycko
tel. +48 87 428 0 715, fax +48 87 428 0 701
rehabilitacja@azs-wilkasy.pl

Znajdź nas na:

zdjęcie 5

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail i dołącz do  naszych czytelników! O nowościach i promocjach dowiesz się z pierwszej ręki.